Strona główna -> SZKOŁA PODSTAWOWA -> Historia
         IMIENINY:
 2 kwietnia 20072007-04-02  

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w intencji dzieci, młodzieży i rodziców z Solca, Solca Nowego, Nowej Wsi i Moch, a także w intencji nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Koncelebrowana była przez 7 księży pod przewodnictwem ks. prałata prof. Romualda Niparko.

Podczas nabożeństwa najpierw poświęcono figurę Papieża Jana Pawła II oraz sztandar szkoły ofiarowany przez Urząd Gminy w Przemęcie, a także Rady Sołeckie Moch i Solca oraz Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Mochach. Sztandar z rąk wójt Doroty Gorzelniak, przewodniczącego Rady Gminy Zenona Klechy oraz sołtysów Marka Malcherka i Zenona Dreiera odebrał dyrektor szkoły Andrzej Galla, po czym przekazał go uczniom z pocztu sztandarowego, którzy obiecali go szanować i strzec jego godności. Ten pierwszy - historyczny - poczet tworzyli: Chorąży Tomasz Pabich, asysta: Agata Jońca i Paulina Starzonek.

   

   

Jak doszło do tego, że nasza szkoła od tego właśnie dnia nosi imię i tego właśnie patrona przedstawił w swoim przemówieniu pan Dyrektor.

Inicjatywa nadania imienia powstała w kwietniu 2005 roku, podczas uroczystości otwarcia nowej hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mochach. Wtedy to, w poczuciu ogromnej straty po śmierci Ojca Świętego stwierdziliśmy, że chcemy jak najwięcej czerpać z pozostawionego nam przesłania i przekazywać młodemu pokoleniu. Jan Paweł II pozostanie największym autorytetem moralnym, duchowym ojcem naszego narodu, wzorem umiłowania Boga i Ojczyzny oraz wrażliwości na potrzeby każdego człowieka. 

 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który uznał, że mówi nie tylko do świata chrześcijańskiego lecz do całej ludzkości. Potępiał wszelkie wojny i konflikty, troszczył się o biednych i chorych. Uczył nas jak trwając niezachwianie we własnej wierze, obdarzać głębokim szacunkiem wyznawców innych religii, a także ludzi niewierzących.

Jan Paweł II mówił, że być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać, podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać oczu na biedę i potrzeby bliskich.

         Ojciec Święty zawsze żywo interesował się losami swojej Ojczyzny. Na bieżąco śledził wydarzenia i przemiany społeczno-gospodarcze naszego kraju. Apelował o budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości i solidarności społecznej o to, aby duch dialogu i współpracy przeważył nad duchem walki i konfrontacji.

         Jan Paweł II umiłował młodzież. Zawsze chętnie spotykał się z młodymi ludźmi, a oni swoją radością i spontanicznością dodawali Mu sił na dalsze dni pontyfikatu. To On zapoczątkował Światowe Spotkania Młodzieży, w których uczestniczył osobiście, a także duchowo łączył się z młodzieżą polską na polach lednickich i przekazywał im swoje przesłanie: „Nie lękajcie się! Wypłyńcie na głębię! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.

Stworzył teologię dobrego humoru – swoim serdecznym dowcipem kruszył międzyludzkie mury. Był wierny w przyjaźni. Zachował wszystkie przyjaźnie, które miał od młodości. Uczył sztuki przebaczania i sam przebaczał. Zawsze bronił prawdy nie bojąc się krytyki. Młodzież znalazła w Nim doskonałe uosobienie swoich tęsknot i potrzeb szlachetnych odczuć. Młodzi mogli utożsamiać swoje małe i wielkie cierpienia albo wyobrażenia o tym, czym jest cierpienie, z bolesnym wizerunkiem Papieża.

         Jan Paweł II w ostatnich miesiącach swojego życia dobitnie pokazał, że słabość nie jest czymś wstydliwym, ale głęboko ludzkim. Dzięki niemu najpełniej zrozumieliśmy, jak dobrze służyć innym do samego końca.

Dumni jesteśmy, że tego wielkiego humanistę, człowieka o niezwykłej wyobraźni i głębokiej wiedzy, człowieka wielkiej kultury ukształtowała polska tradycja.

Nie było w dziejach człowieka, którego słowa słyszałoby tylu ludzi, co jego słowa. Jesteśmy mu wdzięczni nie tylko dlatego, że w naszym wieku brutalnym i okrutnym, pełnym przemocy i chciwości, świat na lepsze odmienił, ale i dlatego, że nas samych uczynił lepszymi. Słuchaliśmy go i wiedzieliśmy, że cokolwiek nam mówi, również gdy przytacza słowa Ewangelii i przykazania, nie były to banały ani abstrakcyjne zwroty, ale słowa z jego duszy, z jego wiary prawdziwie płynące, i dlatego one nas poruszały, były prawdziwą ucztą duchową.

Te wszystkie wartości, które cenił nasz Papież chcielibyśmy  wdrażać w życie oraz przekazać je naszym dzieciom i młodzieży w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Od wielu lat w naszej szkole propagowana jest postać Papieża Polaka poprzez wiele imprez i konkursów. Młodzież szkolna brała udział w konkursie wiedzy o Janie Pawle II z okazji 25-lecia wyboru na Papieża. Z tej okazji uczniowie brali aktywny udział w koncercie zorganizowanym w kościele oraz konkursie plastycznym. Z okazji Dni Papieskich corocznie organizowana jest w bibliotece szkolnej wystawa publikacji dotyczących życia i twórczości Jana Pawła II.

Od pięciu lat uczniowie zorganizowanymi grupami uczestniczą, w spotkaniach młodzieży na polach lednickich, gdzie mieli możliwość wysłuchania słów Jana Pawła II skierowanych bezpośrednio do nich.

Po śmierci Jana Pawła II młodzież gromadziła się licznie 3 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.00 na modlitwie w intencji Ojca Świętego. Dorośli i młodzież na znak uznania dla osoby Papieża zgromadzili się w kościele na Apelu Jasnogórskim. W godzinę śmierci Papieża zabrzmiały trzy dzwony w tym dzwon im. Jana Pawła II. Na placu przy kościele ustawiono zapalone znicze w kształcie serca, wszyscy zgromadzeni zaśpiewali ulubione pieśni Papieża.

W kwietniu 2006 roku uroczyście obchodzono w naszej szkole I rocznicę śmierci Jana Pawła II. Poprzez montaż poetycko-muzyczny, przygotowany zarówno przez uczniów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, przybliżona została twórczość poetycka Karola Wojtyły.

Dnia 16 października 2006 roku z okazji 28 rocznicy pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka odbył się maraton czytelniczy. Dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice i inne zaproszone osoby czytali przez cały dzień słowa Papieża, które kierował do dzici i młodzieży.

Wspólny wnioseko nadanie imienia Samorządów Uczniowskich, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej pozytywnie zaopiniowany przez ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wystosowaliśmy do Rady Gminy Przemęt latem 2006 roku. Uchwały o nadaniu imienia Rada Gminy Przemęt podjęła na sesji w dniu  26 października z mocą obowiązywania od 2 kwietnia 2007roku, czyli od dnia dzisiejszego.

Drodzy goście, rodzice, nauczyciele dzieci i młodzież.

Czesław Miłosz zanotował w swoim dzienniku 1 września 1988r. :” Na dnie swojej nędzy Polska dostała króla, i to takiego, o jakim śniła…”.

My dzisiaj możemy powiedzieć szkoła w Mochach otrzymuje patrona o jakim przez lata nawet nie śniła.

Potem pani Wój w towarzystwie pana Przewodniczącego wreczyła, przy nieskrywanej radości pana Dyrektora, obu szkołom Akty Nadania Imienia Jana Pawła II, zwracając się do młodzieży, by nosiła to imię z dumą i honorem.
Pan Dyrektor odczytał list z gratulacjami i życzeniami od Pana Wojewody Wielkopolskiego oraz ks. Tadeusza Hajduka. Przewodniczący rady Powiatu pan Jan Koziołek wraz z radnym panem Stanisławem Skorupką osobiście zwrócili się do nas szczerze i ze wzruszeniem gratulując nam wyboru sobie patrona. Podobnie uczynili dyrektorzy szkół z Biskupic i Radomierza - pani Marzena Kowalczyk i pan Robert Szwed - zostawiając nam miłe i trwałe pamiątki.

 

   

Wreszcie nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów:


My uczniowie szkoły im. Jana Pawła II w Mochach ślubujemy:

·          Być wierni tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą

ŚLUBUJEMY

·          Rzetelną pracą i nauką kształtować swoje charaktery w imię miłości człowieka bronić prawdy i sprawiedliwości

ŚLUBUJEMY

·          Wierni nauce naszego wielkiego patrona Jana Pawła II będziemy wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali

ŚLUBUJEMY

·          Swoim działaniem i postawą godnie reprezentować szkołę, zawsze być dobrym człowiekiem i nieść pomoc potrzebującym

ŚLUBUJEMY!

Po ślubowaniu pan Dyrektor podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób dołożyli się do tego, że ta chwila stała się realna. Na szczególne wyróżnienie zasłużył proboszcz naszej parafii ks. Ryszard Penczyński, który był pomysłodawcą, by nadać naszej hali sportowej to imię. My zaproponowaliśmy więcej i... stało się. Dziękujemy!
Wreszcie nastąpiło wyprowadzenie sztandaru i figury Papieża, która spoczęła w kąciku pamięci na przygotowanym cokole, który długo jeszcze służył jako tło do fotograficznych pamiątek.

 

 

    

Po krótkiej przerwie nasza młodzież przedstawiła, świetnie przygotowany przez panie Barbarę Nowak i Grażynę Swiniarek, montaż słowno muzyczny o życiu i twórczości Jana Pawła II. Całość odbywała się w scenerii przygotowanej przez grono nauczycieli pod kierunkiem Elżbiety Wita - głośno podziwianej przez obecnych gości naszej uroczystości. A trzeba przyznać, że goście dopisali. Bo poza oficjelami byli i emerytowani pracownicy naszej szkoły i mieszkańcy Moch. Wszystkim dziękujemy za przybycie i miłe słowa. Trzeba powiedzieć, że wzruszonych osób nie brakowało, także wśród młodzieży, która tak naprawdę znaczenie tego, czego byli naocznymi świadkami poznają dopiero w przyszłości.

 

  

Były także nagrody za prace w Konkursie artystycznym,

w którym wzięli udział uczniowie z całej gminy:redaktor: Naczelny  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 4835882      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia