Strona główna -> MOCHY -> Mochikanie
         IMIENINY:
 Budżet wiejski podzielony...2018-09-12  

Tego dnia 79 osób zawitało do sali wiejskiej, ale 3 z nich nie miały prawa do głosowania, o czym poinformował zebranych sołtys Marek Malecherek, który zebranie poprowadził w towarzystwie Pani Wójt Doroty Gorzelniak i radnych Elżbiety Wita i Piotra Kokornaczyka.

Głównym punktem Zebrania Wiejskiego był podział pieniędzy z funduszu sołeckiego, który na rok 2019 wynosi 44210,- zł.

Padły propozycje, najpierw takie... "tradycyjne", sprawdzone i bardzo dobrze postrzegane przez społeczeństwo naszej wsi, które zaproponowała Rada Sołecka:

na wypoczynek letni i zimowy dzieci - 4000,- zł,
na utrzymanie zieleni wiejskiej i miejsc publicznych -  4500,- zł,
na oprawę muzyczną imprez wiejskich (
dożynki i Dzień kobiet) - 3 500 zł
na organizację Pikniku Ekologicznego - 1000,- zł,
a resztę na projekt budowy dróg gminnych w naszej wsi.

Mieszkańcy zaczęli się licytować, która z nich powinna mieć największy priorytet. Sprawę ułatwiła Pani Wójt, która ogłosiła, że ulica Słoneczna będzie realizowana, gdyż pieniądze na ten projekt już były zabezpieczone w tym roku. Wobec tego mieszkańcy podali propozycje budowy: 1)Dębowa z Lipowa i Podgórną, 2)Morenową i Hubową 3) Wąska i Grzybową.

Przegłosowano większością głosów, że 31 210 zł będzie przeznaczone na projekt - budowa ulicy Dębowej, Lipowej i Podgórnej wraz z odwodnieniem, na którą zagłosowała ponad połowa zebranych - 42 osoby.

GALERIA

Dyskusja była emocjonująca, ale bardzo rzeczowa i ze zrozumienie argumentów. Omówiono też kilka drobniejszych spraw różnych i na tym Zebranie się zakończyło. Oby tak częściej i jeszcze liczniej się to odbywało.

redaktor: Naczelny  

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

 liczba odwiedzin: 4544418      online: 2

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia