Strona główna -> PRZEDSZKOLE -> Organizacja Pracy Przedszkola
         IMIENINY:
 CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS2020-09-01  

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej
"Czyste powietrze wokół nas"
I. CELE PROGRAMU
CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
•    Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
•    Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
•    Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
•    Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
•    Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
•    Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
•    Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
II. ADRESACI PROGRAMU:
•    Dzieci uczęszczające do przedszkoli.
•    Rodzice i opiekunowie.
III. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU:
•    Dyrekcje i pracownicy przedszkoli.
•    Władze lokalne oraz inni wg potrzeb i możliwości.
IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU: rok szkolny
V. ORGANIZATORZY PROGRAMU:
•    Główny Inspektorat Sanitarny
•    Państwowa Inspekcja Sanitarna – WSSE (16) i PSSE (318)
VI. KOORDYNATORZY PROGRAMU:
•    Poziom krajowy – GIS
•    Poziom wojewódzki – WSSE
•    Poziom lokalny – PSSE
•    Poziom przedszkolny – wytypowani koordynatorzy w przedszkolach.
VII. PARTNERZY PROGRAMU:
Na poziomie krajowym:
•    Ministerstwo Edukacji Narodowej,
•    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.
VIII. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych
Tytuły zajęć:
•    Wycieczka
•    Co i dlaczego dymi?
•    Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
•    Ci się dzieje gdy ludzie palą papierosy?
•    Jak unikać dymu tytoniowego?
Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

redaktor: Aneta Hamrol  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 5065953      online: 2

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia