Kadra... ;)2014-09-29  

                                                      

                                   


PERSONEL PRZEDSZKOLA:

DYREKTOR:

Barbara Utrata

NAUCZYCIELE:

Jolanta Jung - wychowawca grupy 5-6- latków

Barbara Matysiak - wychowawca grupy 5-6- latków

Małgorzata Józefczak - wychowawca grupy 4-5- latków

Aneta Hamrol - wychowawca grupy 3-4- latków

Agnieszka Miś - nauczycielka w grupie 5-6- latków + logopedia

Jagoda Pauch - nauczycielka w grupie 3-4- latków + j. angielski

Bogumiła Ganczarska - religia w grupie 6-latków


PERSONEL ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWY:

Aldona Kasprzyk - intendentka

Małgorzata Marciniak - kucharka

Kinga Klecha - pomoc kuchenna

Wanda Matuszewska - woźna oddziałowa

Anna Babuszkiewicz - woźna oddziałowa                                                redaktor: Aneta Hamrol