Komunia święta w Kościele parafialnym w Mochach im.Maksymiliana Marii Kolbe.2010-05-15  

Dnia 9.05.2010r.w naszym kościele w Mochach odbyła się I komunia święta. Rozpoczęła się o godz. 10:30.Przed rozpoczęciem uroczystości dzieci ustawiły się w rzędach przed kościołem, aby odmówić modlitwy m.in. błogosławieństwo rodziców. Następnie udali się do kościoła. Na wejście śpiewali pieśń Pt. ,,Jeden jest tylko Pan’’. W kościele przygrywał Pan Firlej z zespołem, a zdjęcia robił Pan Paterek. Msza święta była odprawiana z ks. Ryszardem Penczyńskim oraz z ks. Czesławem Olszewskim. Po przygarnięciu dzieci przed ołtarz dzieci odmawiali modlitwę powszechną ,potem następne dzieci poszły po dary ofiarne. Po przemienieniu darów, dzieci przystąpiły do komunii świętej w parach .Na zakończenie dzieci pierwszo komunijne podziękowały katechetce i księżą za przygotowanie ich do I komunii świętej.