Zebranie wiejskie z programem 2011-03-23  

Dnia 23 marca 2011 roku w auli szkolnej odbyło się zebranie wiejskie. Uczestniczyło w nim 38 osób. Sołtys wsi pan Marek Malcherek przedstawił program ,,WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI”. Jest on związany z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz utrzymaniem, odbudową i poprawą dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców wsi przy współpracy z Gminą i Urzędem Marszałkowskim.

Mieszkańcy wsi podjęli uchwałę o przystąpieniu naszego sołectwa do tego programu i wybrano sześć osób tzw. Grupę odnowy wsi w następującym składzie:
1.     Andrzej Galla
2.     Barbara Utrata
3.     Renata Bortniak
4.     Elżbieta Wita
5.     Bożena Knop
6.     Irena Czernicka
Po zebraniu mieszkańcy wsi obejrzeli nową stołówkę szkolną.
                    
                                                                                     E.Wita