Odpowiedzialność nieletnich...2013-11-20  

18 listopada br. klasy gimnazjalne uczestniczyły w spotkaniu z funkcjonariuszami Zespołu ds. Nieletnich. Uczniowie wysłuchali pogadanki nt. ,,Odpowiedzialność karna małoletnich i młodocianych”.

Funkcjonariusz zaapelował do młodzieży by ich poczynania były przemyślane, dojrzałe i odpowiedzialne. Następnie wyjaśnił czym jest cyberprzemoc (przemoc z użyciem mediów elektronicznych) oraz stalking (czyli złośliwe i powtarzające się prześladowanie i dokuczanie innej osobie, wzbudzające w pokrzywdzonym poczucie zagrożenia). Wyjaśniona została różnica między kradzieżą a przywłaszczeniem.

Telefon to przedmiot służący przede wszystkim do dzwonienia, ale okazuje się, że nie tylko - służy też do popełnienia przestępstwa. Zastanówmy się zatem czy warto, być nieletnim sprawcą czynu karalnego, niewłaściwie używając telefon!!! Pamiętajmy również, iż głupie wybryki będą rzutowały na całe nasze późniejsze życie.

Anna Kruk        
redaktor: Naczelny