I co, doradzili?2014-03-15  

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to bardzo ważna decyzja. Powinna więc być podjęta w sposób przemyślany, poprzedzony wnikliwą analizą własnych predyspozycji, zainteresowań, ale też sytuacji na rynku pracy i możliwości podjęcia jej w wybranym zawodzie.

W sposób profesjonalny podeszli do tematu gimnazjaliści klas III, którzy uczestniczyli w X Dniu Doradztwa Zawodowego w Wolsztynie. Skorzystali oni z indywidualnych konsultacji z doradcami oraz przedstawicielami szkół. Poznali ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz zrobili sobie test preferencji zawodowych. Wzięli udział w zajęciach otwartych w Liceum Ogólnokształcącym: prezentacja technik samoobrony, pokaz ratownictwa medycznego, warsztaty teatralne, czy warto być wolontariuszem?

Miłym zaskoczeniem było spotkanie absolwentów szkoły w Mochach, którzy obecnie uczą się w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie, czy w Technikum Leśnym w Rogozińcu.

Pedagog Anna Kruk       
redaktor: Naczelny