dzien wiosny2014-03-30  
      Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak i zwiastunów wiosny podczas spacerów i pieszych wycieczek. Wykonały plakaty o tematyce wiosennej, a także poznały wiersze i piosenki o wiośnie. Szczególnie dużo radości i zaangażowania wykazały dzieci podczas wykonywania kukły Marzanny. Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany dzień 21 marca, dzieci przybyły do przedszkola aby pożegnac panią zimę a powitac wiosnę. Wszystkie przedszkolaki ze swoimi paniami zebrały się przed przedszkolem, żeby wspólnie powitać wiosnę. Barwnym pochodem wyszły na spacer dookoła wsi trzymając w rękach swoje grupowe Marzanny. Głośnymi okrzykami i wesołą zabawą przedszkolaki pożegnały zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę. Po zakończeniu ceremonii powitania wiosny dzieci pozostawiły Marzanny, a same przystąpiły do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie naszego przedszkola. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku.