Wieczorne zajęcia w hali sportowej 2019-11-01  
ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W MOCHACH
W SEZONIE 2019/20:

stan na dzień 5 listopada

 

Aby korzystać z HALI SPORTOWEJ, należy zapoznać się z REGULAMINEM korzystania z hali sportowej i zgłosić do dyrektora Zespołu Szkół w Mochach w celu uzgodnienia warunków. Po 5 listopada zostanie przedstawiony HARMONOGRAM korzystania z hali sportowej, zapewniający możliwie optymalne wykorzystanie hali. Zgłaszająca się grupa może zaakceptować HARMONOGRAM i, po podpisaniu stosownej umowy z przedstawicielem grupy, nastąpi korzystanie z hali, bądź nie zaakceptuje i grupa ta zwolni miejsce dla nowych chętnych, których będziemy przyjmować według kolejności zgłoszeń i ilości czasu wynajmu hali.

Od 5 listopada istnieje możliwość skorzystania z czasu sponsorowanego przez gminę Przemęt - dotyczy młodzieży uczącej się, której liczebność wynosi minimum 10 osób.

Uwaga! Od 1 listopada 2017 r. obowiązują stawki odpłatności za wynajem hali sportowej oraz innych pomieszczeń szkolnych!!!redaktor: Naczelny