I Ty możesz zrobić filtr!2015-06-10  

Uczniowie - Dawid Antkowiak, Michał Fuławka, Kamil Kokornaczyk i Jakub Nadolski - zostali zapoznani ze specyfiką projektu i jego dokumentacją. W ramach projektu edukacyjnego zebrali informacje o rodzajach zanieczyszczeń w wodzie pitnej, rodzajach filtrów i sposobach uzdatniania wody. Korzystali z różnych źródeł przy wyszukiwaniu informacji na określony temat. Wykonali prezentację elektroniczną wyjaśniającą zagadnienie oraz planszę z trzema różnymi prostymi filtrami na podstawie przykładów z literatury i Internetu.

Podczas realizacji projektu uczniowie musieli współpracować w grupie i wykazać kreatywnością przy projektowaniu i wykonaniu filtrów, by zrealizować założone cele:

-    uświadomienie uczniom istnienia potrzeby ochrony czystości wód,

-    kształtowanie umiejętności oczyszczania i pozyskiwania wody zdatnej do picia,

-    konstruowanie prostych filtrów i ich zastosowanie w praktyce,

-    nabycie umiejętności prezentacji wiedzy na forum.

-    nabycie umiejętności pracy w grupie,

-    zdobycie umiejętności pracy z różnymi rodzajami źródeł informacji,

-    kształtowanie postawy krytycznego postrzegania problemów współczesnej techniki.

Po wstępnej bardzo aktywnej części zbierania materiałów i analizowania działania filtrów nastąpił okres kilkumiesięcznej powolnej i niesystematycznej pracy.

Efekt był zadowalający i 10 czerwca 2015 w trakcie lekcji fizyki zorganizowali pierwszy pokaz dla uczniów klas gimnazjum, kończąc tym projekt. Dalsze prezentacje odbyły się na kolejnych lekcjach. Plansza z filtrami została wyeksponowana w sali nr 13.

Opiekun grupy - Wiesław Ślusareńka      
redaktor: Naczelny