MOJA MIEJSCOWOŚĆ I OKOLICE2016-04-15  

W minionym tygodniu dzieci z grupy p. Anety i p. Eli omawiały tematykę - Moja miejscowość i okolice, której celem było m.in.:
•    zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem wokół przedszkola,
•    zapoznanie ze znaczeniem słowa „ojczyzna” i „mała ojczyzna”, 
•    zapoznanie z nazwami najbliższych miejscowości- Solec, Solec Nowy, Nowa Wieś, Kaszczor,
•    zapoznanie dzieci z ważniejszymi instytucjami oraz obiektami użyteczności publicznej,
•    zwrócenie uwagi na architekturę,
•    rozbudzenie wrażliwości na piękno swojej miejscowości i okolicy,
•    budzenie poczucia identyfikacji ze swoją miejscowością- „Jestem mieszkańcem mojej miejscowości”.
•    wdrażanie do właściwego zachowania się w ruchu drogowym,
•    przestrzeganie reguł ustalonych z nauczycielką.
Dzieci udały się również na wycieczkę autobusem do sąsiadujących wsi- Solca, Solca Nowego i Nowej Wsi, która sprawiła im wiele radości.

redaktor: Aneta Hamrol