10 lat - za nami, jakie były!2017-04-04  

W dniu 4.04.2017 r. w restauracji Stara Mleczarnia w Mochach odbyło się walne zebranie 55 członków SPM, w tym nieobecnego członka Honorowego p. Michała Turczyńskiego oraz 6 nowo przyjętych, którzy też dołączyli w szeregi SPM, a jednocześnie obchody - wspomnienia z 10 lat działalności Stowarzyszenia. Frekwencja dopisała. Wielkiego otwarcia dokonał prezes p. Andrzej Galla. Przywitał zebranych m. in. p. wójt Dorotę Gorzelniak. 

Prezes przypomniał, że Stowarzyszenie powstało 26 marca 2007 r. następnie przedstawił porządek obrad - głównie 10-letnie wspomnienia działalności, a potem wybór i akceptacja członków zarządu SPM. "Wspomnienia" można było obejrzeć na fotografiach odtworzonych na dużym ekranie, wzbogacone komentarzem prezesa, przy kawie i słodkim poczęstunku. Prezes przypomniał jakie są założenia, cele, zadania Stowarzyszenia, że to jest szeroko zakrojona działalność na rzecz wsi, współpraca z lokalnymi władzami, odkrywanie szlaków cysterskich na terenie gmin Wolsztyn i Przemęt, a także na terenie niemal całego kraju. 

Cała dziesięcioletnia działalność przepleciona była różnorodnymi działaniami - turniejami wsi, dziewięcioma bliższymi i dalszymi Cysterskimi rajdami, często rowerowymi. Były wyjazdy np. na winobranie do Zielonej Góry w 2009 r., były spotkania, dożynki. SPM zorganizowało nordycki spacer, kurs udzielania pierwszej pomocy w 2011 r., rajd śladami cystersów dla gimnazjalistów w 2012 r. W 2013 r. rozpoczęły działalność letnie półkolonie dla dzieci pod kierunkiem p. E. Wita w ramach oferty wakacyjnej Stowarzyszenia. Nasza organizacja wzięła udział w realizacji projektu "Wieś pięknieje" w 2014 r. i w konsekwencji został utwardzony plac w centrum wsi przy ulicy Wolsztyńskiej. SPM również zorganizowało dla dzieci naszej szkoły ferie na wsi w 2015 r. i Lato na wsi w tymże roku. Rok 2016 rozpoczął się Feriami na wsi, Latem z Piratami. Rok 2017 to ferie na wsi zorganizowane przez SPM dla dzieci. Wszystkie przedsięwzięcia SPM zawarte są w kronice prowadzonej przez koleżankę R. Bortniak i B. Knop oraz dostarczających ciekawych relacji E. Wita i J.Bortniaka.

GALERIA ZDJĘĆ

Następnie w miłej atmosferze przy smacznej kolacji został wybrany nieco nowy Zarząd Stowarzyszenia w skład którego wchodzą:

- Prezes p. A. Galla

- Wiceprezes p. B. Knop

- Sekretarz p. R. Bortniak

- Skarbnik p. B. Utrata

Członkowie Zarządu p. B. Kowalewicz oraz p. M.Matysik i W. Kitta.

Pan St. Skorupka zrezygnował z funkcji członka Zarządu.

Zaakceptowano skład Komisji Rewizyjnej: p. E. Wita, p. R. Mikołajczak i p. M. Rzyski.

Nowo przyjęte osoby to: p.W. Kruk i p. R. Kruk, p. U. Walkowiak, p. M. Skorupka, p. B. Pabich i p. B. Malcherek.

Prezes dziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, zachęcał do wstępowania w szeregi ludzi młodych. My dziękujemy prezesowi i Zarządowi za wszelkie starania, stosowne projekty, pozyskiwane fundusze, przeznaczone na realizację planów SPM. Dziękujemy wszystkim za całe 10 lat i życzymy sobie wielu ciekawych pomysłów na kolejne lata. 

Bożena Knop             redaktor: Naczelny