Nagrda dla Moch!!!2017-06-05  

Konkurs, skierowany do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, został zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat medialny objął Głos Wielkopolski. W konkursie ocenie podlegały realizowane na terenie poszczególnych sołectw w latach 2012-2017 przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, szczególnie dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony zwierząt i roślin, ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego oraz edukacji ekologicznej mieszkańców i turystów.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 4 czerwca w Poznaniu na terenie Ogrodu Botanicznego.

KILKA FOTEK NA PAMIĄTKĘ

Dziękuję mieszkańcom sołectwa Mochy, którzy dbają o czystość wokół swoich gospodarstw oraz wszystkim, którzy od 3 lat pomagają w organizowaniu Pikniku Ekologicznego, a także paniom, które dbają o tereny zielone w naszej wsi. Między innymi te działania przyczyniły się do otrzymania wyróżnienia

E. Wita             redaktor: Naczelny