PLANY - PROGRAMY - LISTY - WYKAZY - itp. - aktualizacja 11 września 2020 r.2017-09-19  

KONCEPCJA
PRACY SZKOŁY
 PLAN PRACY SZKOŁY
2020-21
.
PROGRAM
WYCHOWAWCZO-
-PROFILAKTYCZNY
 Szkolny
Zestaw Programów
Wykaz
Podręczników

2020/21
.
 Rozkład Jazdy
autobusu szkolnego


od 21 IX
PLAN LEKCJI
Kl.1-3

PLAN LEKCJI
kl.4-8

.
wynajem hali sportowej
i innych pomieszczeń szkolnych 
     
 

Inne ważne informacje i komunikaty w dziale:
STATUT, Regulaminy, Procedury, Rekrutacja...redaktor: Naczelny