O naszym Patronie na wojewódzkim poziomie...2018-10-23  

         Dnia 23 października 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Świętnie odbył się I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat biografii i nauczania Jana Pawła II

oraz rozbudzanie motywacji do wzorowania się na Jego postaci.

Konkurs był rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

- kategoria I – uczniowie klas I – III,

- kategoria II – uczniowie klas IV – VIII.

Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

- w kategorii I:

•    Weronika Kruk – kl. I a,

•    Agata Prządka – kl. II b,

•    Wiktoria Mehr – kl. III,

- w kategorii II:

•    Patrycja Fajfer – kl. VII a,

•    Natasza Liszczyńska – kl. VIII a,

•    Maria Skorupka – kl. VIII a.

Konkurs dla uczniów klas I – III przebiegał w sześciu etapach:

- teoretycznym – odpowiadanie na losowo wybrane pytania;

- plastycznym – malowanie farbami pracy na temat: „Jan Paweł II i dzieci”;

- sprawnościowym – rzuty do celu i skoki przez długą skakankę;

- rozwiązywanie krzyżówki;

- zręcznościowym – wiązanie sznurowadeł;

- muzycznym – rozpoznawanie melodii podanych pieśni.

Uczniowie klas IV – VIII, w pierwszym etapie konkursu, rozwiązywali indywidualnie test złożony z 20 pytań. Do drugiego etapu przeszły tylko 3 drużyny. Niestety, wśród nich nie znalazła się drużyna z naszej Szkoły. Ostatecznie uczniowie klas IV – VIII zdobyli VII miejsce, a uczniowie klas I – III zajęli miejsce V. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe.

GALERIA

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Marzenie Fajfer i Pani Ewelinie Skorupka za dowóz reprezentacji naszej Szkoły na konkurs.

Bogumiła Ganczarska i Lucyna Murek            redaktor: Naczelny