Patriotyczne uroczystości w Mochach...2019-02-17  

W niedzielę 17 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Moch i gości pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich rozpoczęły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej zawierającej nazwiska 13 Powstańców Wielkopolskich z Moch. Uroczystą wartę przy Pomniku pełnili strażacy z OSP w Mochach. Przybyły też poczty sztandarowe PSL, Szkoły Podstawowej w Mochach, OSP z Moch, OSP z Solca i OSP z Nowej Wsi.

Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu zagranego przez orkiestrę z GCKiB z Przemętu. Następnie prowadzący uroczystości p. Jerzy Bortniak powitał przybyłych gości, między innymi Pana Wójta Janusza Frąckowiaka, Przewodniczącą Rady gminy Przemęt - p. Elżbietę Wita, Prezesa Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie - p. Antoniego Fornalskiego, Księdza Proboszcza Ryszarda Penczyńskiego, a przede wszystkim Rodziny Powstańców Wielkopolskich.

Następnie odbył się Apel Pamięci, w czasie którego wymienione zostały nazwiska wszystkich 13 Powstańców uwiecznionych na tablicy pamiątkowej.

Prowadzący p. Jerzy Bortniak wymienił inicjatorów stworzenia tablicy pamiątkowej: p. Stanisława Skorupkę, ówczesną P. Wójt Dorotę Gorzelniak i pana Antoniego Fornalskiego, którzy podczas znakowania grobów Powstańców Wielkopolskich medalem pamiątkowym zauważyli, że niektóre groby Powstańców już nie istnieją i że dobrze byłoby, gdyby nazwiska Powstańców zostały zachowane. Zwieńczeniem tego pomysłu jest właśnie tablica: 

„POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM 1918-1919

W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

WDZIĘCZNI MIESZKAŃCY MOCH

Michał Brzeziński 1894 - 1981

Franciszek Feifer 1901 -1977

Roman Gorzelniak 1900 - 1946

Jan Grześko 1893 - 1974

Jan Matysik 1897 - 1973

Stanisław Matysik 1900 - 1986

Jan Michałowski 1896 - 1969

Leon Mierzwa 1894 - 1973

Tadeusz Kaczmarek 1897 - 1974

Stanisław Skorupka 1896 - 1940

Antoni Szopny 1899 - 1966

Antoni Szymański 1900 - 1987

Józef Węclewski  1884”

Na tablicy pozostawiono puste miejsce – z możliwością dopisania kolejnych Powstańców, których losy zostaną udokumentowane. 

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: P. Wójt Janusz Frąckowiak, Przewodnicząca Rady gminy Przemęt - p. Elżbieta Wita, p. Antoni Fornalski, p. Stanisław Skorupka oraz p. Małgorzata Zielińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mochach. Poświęcił ją Ksiądz Proboszcz Ryszard Penczyński.

Następnie głos zabrał p. Leszek Kolman, który przedstawił krótkie biogramy uwiecznionych na tablicy Powstańców. Wreszcie, o przebiegu i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego opowiedział p. Antoni Fornalski, zwracając uwagę na znaczenie Moch w powstańczych walkach. P. Antoniemu Fornalskiemu złożono podziękowania za trud włożony w dokumentowanie losów powstańców.

Za piękną inicjatywę następnie dziękował Wójt gminy Przemęt p. Janusz Frąckowiak.

Ostatnim punktem tej części uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje władz gminnych, wiejskich oraz instytucji i organizacji.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami w takt granych przez orkiestrę GCKiB pieśni do sali wiejskiej, w której odbyła się wieczornica pt. „Dla Niepodległej”, przygotowana przez SP w Mochach.

FOTOGRAFIE 
Tomasza Paterka 
mówią wszystko, ale bez dźwięku

Przez godzinę w pięknie udekorowanej sali wiejskiej rozbrzmiewały patriotyczne pieśni, do śpiewania których zaproszono widzów. Mogli oni skorzystać z przygotowanego na wieczornicę miniśpiewniczka zawierającego wykonywane pieśni i który z pewnością dla wielu uczestników będzie pamiątką z uroczystości. Widzowie wysłuchali recytacji wierszy, melodii granych na gitarach, obejrzeli taneczny występ. Wykonawcami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Mochach, którzy zostali przygotowani przez liczne grono nauczycieli.

Wieczornicy towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca życie i aktywność mieszkańców Moch, Solca, Solca Nowego i Nowej Wsi po odzyskaniu niepodległości, przygotowana przez p. Elżbietę Wita z pomocą p. Krystyny Grabiec. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem i była oglądana jeszcze długo po zakończeniu oficjalnych uroczystości.

Po zakończeniu wieczornicy głos zabrała P. Dyrektor Małgorzata Zielińska, która zaprosiła wszystkich uczestników i widzów na grochówkę i podziękowała Komitetowi Organizacyjnemu i występującym uczniom.

czytaj na powiatowej stronie
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

i zobacz...

FILM 
Telewizji Leszno

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Moch i gościom za tak liczne uczestnictwo w przygotowanych uroczystościach. Jest to ważne wydarzenie, zwłaszcza że odbyło się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego.

              Renata Bortniak           redaktor: Naczelny