Przedszkolacy pożegnały zimę...2019-04-06  

21 marca dzieci przedszkolne pożegnały zimę, a powitały wiosnę. Jak nakazuje tradycja, wesołym korowodem przemaszerowały przez wieś...redaktor: Naczelny