Antynikotynowy komiks konkursowy2019-05-10  

Uczniowie klas V wzięli udział w konkursie na komiks pod hasłem "Palić, nie palić – oto jest pytanie?". Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Poznaniu. Celem konkursu było:

1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i inhalowania e - papierosów.

2. Promowanie niepalenia papierosów i nieinhalowania e - papierosów, szczególnie w środowisku młodzieży szkolnej.

3. Kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy i inhalujących e - papierosy.

4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności odbiorców.

Najpierw uczniowie obejrzeli film edukacyjny, który w bardzo interesujący sposób naświetlił problem związany z papierosami. Następnie teorię wykorzystali tworząc komiksy. 

Wszystkie prace były bardzo ciekawe, pomysłowe i wnikliwe przedstawiały skutki palenia papierosów. Dzieci podeszły do tematu bardzo kreatywnie. Spośród wszystkich prac zostały wyróżnione trzy.

  I   miejsce - Wiktoria Rybarczyk
 II  miejsce - Kamila Merda
III miejsce - Tymoteusz Napieralski

GALERIA

A. Kruk, B. Nowak           redaktor: Naczelny