STOP UZALEŻNIENIOM...2019-05-13  

W tym roku szkolnym w ramach poradnictwa wychowawczego dla rodziców, asp. sztab. Piotr Krall przeprowadził pogadankę nt. "Stop uzależnieniom"

Podczas prelekcji zwrócił uwagę rodziców na nowe zagrożenia, dostarczył podstawowych informacji o nowych środkach psychoaktywnych pojawiających się na rynku narkotykowym, oraz aktywizował rodziców, pozyskując ich jako koalicjantów szkoły w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych. 

Dodatkową atrakcją spotkania były dwie walizki wypełnione atrapami m.in. LSD, heroiny, marihuany oraz akcesoriami do zażywania narkotyków. Cały asortyment narkotyków opatrzony był zdjęciem oraz opisem działania, sposobu zażywania oraz określeń używanych w slangu.

Policjant podsumował prelekcję słowami:

"Wszyscy młodzi ludzie przechodzą przez etap dojrzewania. Nie należy wpadać w panikę, ale rodzic powinien posiadać wiedzę i wykorzystywać dostępne mu narzędzia wpływu na dziecko, aby je chronić przed zagrożeniami. Własne doświadczenia i działania podejmowane przez ich rodziców w przeszłości stanowią podpowiedź, jak chronić dziecko przed używaniem środków psychoaktywnych".

ZDJĘCIA

                                        pedagog A. Kruk                 redaktor: Naczelny