Drzewo Franciszka2019-10-07  

Na początku października odbyło się uroczyste sadzenie drzew z programu „Drzewo Franciszka” – organizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie. Otrzymaliśmy dwie grusze drobnoowocowe, ponieważ z naszej szkoły w projekcje wzięły udział dwie drużyny, pierwsza pod opieką p. Elżbiety Wity,      a druga pod kierownictwem p. Izabeli Surmacewicz-Knop i p. Mart Plenzler .

O godzinie 9.35 uczniowie zgromadzili się na skwerku szkolnym gdzie w obecności dyrekcji i nauczycieli posadzono grusze.Przy okazji tej uroczystości nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na EKO -bociana. Konkurs był jednym działań projektu „Za kluczem ptaków wędrownych”. Nagrody zostały zakupione z funduszu Fundacji Zakłady kórnickie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem w związku       z czym postanowiono wręczyć nagrody w kategorii klas I-III i IV-VIII.


GALERIAredaktor: Marta Plenzler