PROJEKT EDUKACYJNY2019-11-12  

W naszym przedszkolu jest realizowany projekt „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. Daje on dzieciom możliwość poznania tradycji i zwyczajów w krajach Unii Europejskiej oraz umożliwia zaspokajanie potrzeby ekspresji przedszkolaków w dziedzinach działalności twórczej. Projekt ten jest realizowany we wszystkich grupach wiekowych. Pierwszym krajem, którego historię i tradycję dzieci poznały była Polska – nasza Ojczyzna. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną, dzięki której poznały największe miasta, najciekawsze zabytki, góry, wybrzeże, największe rzeki. Dzieci 5-6 letnie przystąpiły również do przygotowania bigosu – tradycyjnej polskiej potrawy. Po przygotowaniu dania wszyscy mogli go spróbować. Dzieci wysłuchały również legend związanych z wydarzeniami historycznymi oraz poznały symbole narodowe, których znajomość utrwaliły w pięknych pracach plastycznych. 8 listopada wszystkie dzieci śpiewały hymn Polski oraz wzięły udział w akademii z okazji Święta Niepodległości, które przypada 11 listopada.

Agnieszka Miś


redaktor: Aneta Hamrol