Akcja Razem na święta...2021-01-26  

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN "Razem na święta", której celem było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. 

W ramach akcji Szkolne Koło Wolontariatu przygotowało około 30 paczek dla najbardziej potrzebujących. Znalazły się w nich produkty spożywcze i słodycze. Uczniowie wręczyli również kartki z życzeniami świątecznymi instytucjom, firmom, emerytom i osobom starszym. Swoim działaniem udowodnili, że pomagać można niezależnie od okoliczności.

Dyplom od Ministra

Pragnę podziękować wszystkim za tak liczny udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie. Działania Nauczycieli, Uczniów i Mieszkańców są wyrazem empatii w stosunku do osób potrzebujących.

Małgorzata Zielińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochachredaktor: Naczelny