Strona główna -> SZKOŁA PODSTAWOWA -> KLASY GIMNAZJUM
         IMIENINY:
 Odpowiedzialność karna nieletnich i młodocianych...2017-05-25  

25 maja br. uczniowie klas I gimnazjum wysłuchali prelekcji nt. "Odpowiedzialność karna nieletnich i młodocianych". Najpierw policjanci wytłumaczyli różnicę między nieletnim i młodocianym. Nieletnim jest osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat. Małoletnim jest osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego miała więcej niż 17 lat, ale mniej niż 18 lat. Następnie objaśnili nazwy: kradzież, rozbój, przywłaszczenie, oszustwo, pobicie, bójka. Wszystko poparte było wieloma przykładami. Omówiony został wątek uzyskania uprawnień do kierowania rowerem lub motorowerem i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Szczegółowo omówiona została również odpowiedzialność cywilna. Zgodnie z art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Nie oznacza to jednak, iż pozostaje bezkarny wobec wyrządzonej szkody. Za szkodę wyrządzoną w sposób zawiniony przez małoletniego powyżej 13 lat rodzice odpowiadają z tytułu nadzoru wtedy, gdy zostanie im udowodniona konkretna wina.

Na koniec policjanci podkreślili, iż za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody.

ZDJĘCIA

Prelekcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy mnogość pytań zadawanych przez uczniów. I o dziwo tym razem uczniowie nie słyszeli dzwonka na przerwę.

pedagog Anna Kruk         

redaktor: Naczelny  

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

 liczba odwiedzin: 6009566      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia