Strona główna -> SZKOŁA PODSTAWOWA -> STATUT, Regulaminy, Rekrutacja...
         IMIENINY:
 AKTUALIZACJA 14 września 20172010-12-05  
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
STATUT
GIMNAZJUM
CEREMONIAŁ SZKOLNY
WEWNĄTRZSZKOLNE
ZASADY
OCENIANIA
SZKOLNY
ZESTAW PROGRAMÓW
PROGRAM
PROFILAKTYKI

PROGRAM
WYCHOWAWCZY

REGULAMIN
RADY PEDAGOGICZNEJ
REGULAMIN
RADY RODZICÓW
REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PPODSTAWOWEJ

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM

REGULAMIN
PORZĄDKOWY

zasady korzystania z urządzeń elektronicznych
REGULAMIN STYPENDIALNY
REGULAMIN
KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNYCH
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SZAFEK UCZNIOWSKICH
REGULAMIN STOŁÓWKI
SZKOLNEJ
REGULAMIN
BIBLIOTEKI
REGULAMIN 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN 
B H P


załączniki
PROCEDURY 
zwolnienia z WF

PROCEDURY 
niedostosowanie społeczne

REGULAMIN
ZFŚS

REGULAMIN  WYCIECZEK 
załączniki:  
Karta wycieczki  
Lista uczestników  
Zgoda rodziców  
Rozliczenie wycieczki 

REKRUTACJA 2017/18

ZASADY REKRUTACJI DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU
wniosek SP Karta Zgłoszenia SP oświadczenie potwierdzające
wolę przyjęcia
oświadczenie uczęszczania
na religię/etykę

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH:

 Regulamin naboru  deklaracja - SP

WNIOSKI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 do wypełnienia elektronicznego w WORD  do wypełnienia ręcznego po wydruku

Inne ważne informacje i komunikaty w dziale: plany, listy wykazy

pliki do pobrania:
- REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - W WORD
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - W PDF
- OŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA NA RELIGIĘ/ETYKĘ - WORD - do wypełnienia elektronicznie
- OŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA NA RELIGIĘ/ETYKĘ - pdf - do druku
- OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WOLĘ PRZYJĘCIA DO KLASY 1 SP
- ZASADY REKRUTACJI
- REGULAMIN NABORU do klas sportowych
- deklaracja do klas sportowych SP - Word
- deklaracja do klas sportowych SP
- REKRUTACJA - DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU - w WORD
- REKRUTACJA - DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU - w PDF
- PROCEDURY W PRZYPADKU UŻYCIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE
- KARTA SP - w WORD - dla dzieci obwodu SP Mochy
- KARTA SP - w PDF - dla dzieci obwodu SP Mochy
- WNIOSEK SP - w WORD - dla dzieci spoza obwodu szkoły
- WNIOSEK SP - w PDF - dla dzieci spoza obwodu szkoły
- REGULAMIN BHP
- REGULAMIN BIBLIOTEKI
- REGULAMIN BHP - załączniki
- REGULAMIN RADY RODZICÓW
- REGULAMIN Korzystania z dziennika elektronicznego - przez nauczycieli
- REGULAMIN Korzystania z dziennika elektronicznego - przez rodziców
- REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
- Regulamin naboru do klas sportowych
- REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Procedury w kierunku zapobiegania niedostosowaniu społecznemu
- REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
- PROCEDURY ZWOLNIEŃ Z WF
- STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
- CEREMONIAŁ SZKOLNY
- WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
- STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- STATUT GIMNAZJUM
- KARTA WYCIECZKI
- LISTA UCZESTNIKÓW
- ROZLICZENIE WYCIECZKI
- ZGODA RODZICÓW
- REGULAMIN WYCIECZEK
- PROGRAM PROFILAKTYKI
- REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
- Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
- REGULAMIN STYPENDIALNY
- REGULAMIN PORZĄDKOWY
- WARUNKI UBEZPIECZENIA
- REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM
redaktor: Naczelny  

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

 liczba odwiedzin: 3087259      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia