Strona główna -> SZKOŁA PODSTAWOWA -> STATUT, Regulaminy, Procedury, Rekrutacja...
         IMIENINY:
 AKTUALIZACJA 30 listopada 20172010-12-05  
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN 
B H P


załączniki
REGULAMIN
STYPENDIALNY

REGULAMIN
PORZĄDKOWY

zasady korzystania z urządzeń elektronicznych

REGULAMIN
RADY PEDAGOGICZNEJ
REGULAMIN
RADY RODZICÓW
REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PPODSTAWOWEJ


REGULAMIN 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN STOŁÓWKI
SZKOLNEJ
REGULAMIN
KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNYCH
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SZAFEK UCZNIOWSKICH
REGULAMIN
BIBLIOTEKI
REGULAMIN  WYCIECZEK 
załączniki:  
Karta wycieczki  
Lista uczestników  
Zgoda rodziców  
Rozliczenie wycieczki

Procedur postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z E-DZIENNIKA:
nauczyciele
rodzice

PROCEDURY 
zwolnienia z WF

PROCEDURY
niedostosowanie społeczne

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ


REKRUTACJA 2017/18

ZASADY REKRUTACJI DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU
wniosek SP Karta Zgłoszenia SP oświadczenie potwierdzające
wolę przyjęcia
DEKLARACJE RODZICÓW:
ucznia klasy 1 SP
ucznia klasy 2 SP
ucznia klasy 3 SP

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH:

 Regulamin naboru  deklaracja - SP

WNIOSKI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 do wypełnienia elektronicznego w WORD  do wypełnienia ręcznego po wydruku

Inne ważne informacje i komunikaty w dziale: plany, programy, listy, wykazy...

pliki do pobrania:
- Procedury w kierunku zapobiegania niedostosowaniu społecznemu
- PROCEDURY W PRZYPADKU UŻYCIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE
- REGULAMIN BHP
- REGULAMIN WYCIECZEK
- REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
- REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
- REGULAMIN Korzystania z dziennika elektronicznego - przez nauczycieli
- REGULAMIN Korzystania z dziennika elektronicznego - przez rodziców
- Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
- REGULAMIN BIBLIOTEKI
- PROCEDURY ZWOLNIEŃ Z WF
- STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- deklaracja rodzica ucznia klasy 1
- deklaracja rodzica ucznia klasy 2
- deklaracja rodzica ucznia klasy 3
- REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
- Procedur postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka.
- PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
- REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - W WORD
- WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - W PDF
- OŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA NA RELIGIĘ/ETYKĘ - WORD - do wypełnienia elektronicznie
- OŚWIADCZENIE UCZĘSZCZANIA NA RELIGIĘ/ETYKĘ - pdf - do druku
- OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WOLĘ PRZYJĘCIA DO KLASY 1 SP
- ZASADY REKRUTACJI
- REGULAMIN NABORU do klas sportowych
- deklaracja do klas sportowych SP - Word
- deklaracja do klas sportowych SP
- REKRUTACJA - DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU - w WORD
- REKRUTACJA - DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU - w PDF
- KARTA SP - w WORD - dla dzieci obwodu SP Mochy
- KARTA SP - w PDF - dla dzieci obwodu SP Mochy
- WNIOSEK SP - w WORD - dla dzieci spoza obwodu szkoły
- WNIOSEK SP - w PDF - dla dzieci spoza obwodu szkoły
- REGULAMIN BHP - załączniki
- REGULAMIN RADY RODZICÓW
- Regulamin naboru do klas sportowych
- KARTA WYCIECZKI
- LISTA UCZESTNIKÓW
- ROZLICZENIE WYCIECZKI
- ZGODA RODZICÓW
- REGULAMIN STYPENDIALNY
- REGULAMIN PORZĄDKOWY
- REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

 liczba odwiedzin: 3372646      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia